Fuites d'Aigua en Xarxes Municipals i Companyies d'Aigua

Moltes vegades les fuites d'aigua s'originen en les xarxes generals que abasteixen els municipis, generant moltes pèrdues econòmiques als ajuntaments. Generalment es produeixen perquè les canonades estan en mal estat o per l'antiguitat de les mateixes. A Hidro Point tenim la tecnologia per detectar amb precisió on es troba la fuita d'aigua a la xarxa de proveïment i poder reparar la fuita de forma ràpida i eficaç.


CONTACTE AMB NOSALTRES >