Termografia

Sovint, quan es creu que s'ha trencat una canonada, l'única solució que queda és obrir la paret o el terra. Amb les càmeres termogràfiques es poden minimitzar els danys i reduir el cost del treball. Les fuites de la calefacció per terra radiant i altres canonades inaccessibles es localitzen amb precisió i sense danys. Això evita obrir parets innecessàriament i redueix considerablement els costos de reparació.

Amb la càmera termogràfica es detecten anomalies i danys durant el manteniment industrial i manteniment de la llar. Es comproven totalment materials i components sense cap dany o s'identifiquen zones problemàtiques sense contacte abans que es produeixi una fallada o un contacte d'incendi. Amb la càmera al contrari del que passa amb altres mètodes que necessiten desmantellar canonades o cablejats, tan sols cal una ullada a la pantalla.

• Recerca dels defectes estructurals i assegurament de la qualitat dels edificis.

• Calor i fred en el rastre d'una canonada trencada

• Prevenció de la formació de floridura

• Localització precisa d'goteres de la teulada

• Investigació de danys per humitat

• Comprovacions regulars per al manteniment elèctric

Defectes Estructurals

L'anàlisi amb la càmera termogràfica és un mètode ràpid i eficient per detectar possibles defectes estructurals. A més, les càmeres termogràfiques són molt adequades per a proporcionar la prova de qualitat i la implementació correcta de les mesures de construcció. Les pèrdues de calor, la humitat i les àrees de permeabilitat de l'aire d'un edifici es fan visibles a la imatge tèrmica. També ofereixen un mètode per detectar errors en la instal · lació de l'aïllament tèrmic i errors de l'edifici, sense realirtzar cap obra

Manteniment Elèctric

Les càmeres termogràfiques permeten una avaluació de l'estat de la calor de sistemes de baix, mitjà i alt voltatge. Les imatges termogràfiques faciliten la ràpida detecció de components o connexions defectuosos per poder prendre les mesures preventives oportunes. Això redueix el risc d'incendis i evita els costosos aturades de producció.

Danys per humitat

No totes les humitats de les parets estan causades pel trencament d'una canonada. La humitat o l'entrada d'aigua de la pluja i una incorrecta implementació del desguàs d'aigües residuals també poden provocar humitats a les parets. Les càmeres termogràfiques poden localitzar la causa de la humitat o l'entrada d'aigua de pluja.