Fuites d'Aigua a Piscines

A Hidro Point posem fi als problemes de fuites d'aigua a piscines. Si nota que la seva piscina es buida constantment pot ser símptoma d'una pèrdua d'aigua. El normal és que l'aigua de la piscina s'evapori, en casos extrems, fins a 4 mm al dia, però pèrdues d'aigua per sobre d'aquests límits ja es podria tractar d'una fuita d'aigua.

A Hidro Point tenim la tecnologia adequada per detectar les fuites i revisar les canonades amb proves d'estanqueïtat.


CONTACTA AMB NOSALTRES >