Geòfon

Que és un Geòfon?

És una eina que permet el registre del moviment generat per una font energètica. Tradueix el desplaçament, la velocitat o l'acceleració en senyals acústics, en el cas de les fuites d'aigua, tradueix el moviment i la força de l'aigua en impulsos elèctrics, això permet saber on es troba la fuita d'aigua a través de les ones de so. Aquesta tècnica es pot dir que comença fa uns 15 anys desenvolupant-se els primers Geòfons digitals.

Els sorolls produïts per les fuites d'aigua solen ser perceptibles en el rang de l'ultrasò, de manera que l'oïda humana no els percep. El detector Geòfon percep aquest ultrasò i el converteix en una freqüència audible per un ésser humà. Té un punter que es pot clavar en terrenys suaus (jardins, terres) i d'aquesta manera recollir les ones sonores i concentrar-les de tal manera que actua com si fos un pur micròfon. El soroll es transmet a través del flux i de les parets de la pròpia canonada i pot ser escoltat a través d'en aquest cas els auriculars (altaveus). Quan el cilindre es col·loca a terra, capta les vibracions que surten de la fugida de la canonada i després són transmeses a l'operador.

El Got

Encara avui alguns lampistes fan servir la tècnica del Got, peguen l'orella per captar el so de la fugida, algunes fugues s'han trobat amb aquesta tècnica, sobretot les que generen molt soroll i s'escolten bé, però el Geòfon serveix per amplificar aquests sorolls de manera que es puguin escoltar amb diferències freqüències, perquè no totes les fuites s'escolten amb la mateixa freqüència o so.

Utilitat

Es poden utilitzar en diferents camps de la Indústria o bé a la Llar. Sistemes d'aire comprimit, sistemes de gas, vapor i buit i lògicament que el més ens interesses en el camp de la Llar.

Beneficis per a la Companyia

Personal Especialitzat
estalvi econòmic
Temps i molèsties a l'assegurat
Imatge Professional de la Cia
Tecnologia punta

Preus

Tots els preciós s'haurà de pactar segons volum de treball

Serveis

Connexions d'aigua exterior
Sistemes de reg
canonades domèstiques
canonades calefacció
sòls radiants