Gas Traçador

El gas Tracer s'introdueix en la canonada amb la fugida d'un cilindre de gas. El gas traçador utilitzat per trobar fuites d'aigua és una barreja d'hidrogen i nitrogen que el fa completament segur per a usar en subministraments d'aigua potable que no són tòxics ni corrosius. El gas traçador conté hidrogen, que és la molècula més petita i més lleugera de l'atmosfera, que sortirà pel punt de fuga i es dirigirà a la superfície on és detectat pel detector de gasos.

L'ús del Gas Traçador és un mètode de provada eficàcia per a la localització de fuites, aquest mètode es pot aplicar en xarxes de distribució de gas i d'aigua, en canonades domèstiques, en totes les instal·lacions de calefacció i / o en piscines. El mètode consisteix en la introducció d'una barreja de gas composta per Nitrogen i d'Hidrogen que actua com Gas Traçador, a les canonades o elements que es vagin a inspeccionar, el Hidrogen s'escapa per fuga i és detectat pel sensor especialitzat i altament sensible.

Precís:
Es garanteixen troballes absolutament segurs

Funcional:
El seu innovador disseny fa que el treball es realitzi de manera ràpida i segura

Eficient:
En combinació amb la sonda de campana s'obtenen excel·lents resultats.

Integrat:
Es pot guardar els mesuraments i transferir-les a un ordinador, Mail o bé en un port USB.

Fiable:
El gas penetra en totes les capes i tipus de cobertura, com ara asfalt, ciment o formigó buscant sempre la sortida.

Inspecció Superficies

Amb un bon equip de Gas Traçador i amb una sonda especial de campana o de catifa es detecten les concentracions molt baixes de gas pel que es pot revisar des de la superfice les canonades enterrades i fer un pronòstic al 95% del correcte punt de trencament o de fuita de la canonada.

Inspecció Domèstica

Mitjançant el Gas Traçador es poden detectar les fuites (Per molt petites que siguin) en canonades interiors ocultes d'edificis localitzant la seva posició exacta

Medicions Perforació

En combinació amb una sonda de localització es pot determinar la concentració de gas a terra, d'aquesta manera, es localitza amb precisió el puntdanyat

Beneficis per a la Companyia

Personal Especialitzat
Estalvi econòmic
Temps i molèsties a l'assegurat
Imatge Professional de la Cia
Tecnologia punta

Preus

Tots els preus s'haurà de pactar segons volum de treball

Serveis

Connexions d'aigua exterior
Sistemes de reg
Canonades domèstiques
Canonades calefacció
Terres radiants
Estanquitat d'equips